AnaSayfa » Nedir

Liderlik Nedir

Liderlik Sözlük Anlamı Nedir

Lider ya da Önder, bulunduğu çevreye yarar sağlayan, süregelen gelenekte köklü değişiklikler yapan, çevreyi yönetmek için, sorumluluğu; sezgi, zekâ ve bilgiye dayalı karar ve uygulamalarla taşıyan kişiye denir. Lider; elindeki gücü kullanabilme kapasitesine bağlı olarak, çevresini etkileyen kişidir. Gerektiğinde aldığı zor kararların ve sonuçlarının ardında durmasını bilir.

Lider, insanın başkalarından aldığı bilgilerle bilgili olabildiğini, ancak sadece kendi aklı ile akıllı olabildiğini bilir.

Bu nedenle çevresine danışır ancak son kararı hep kendisi verir, şüphesiz tüm sorumluluğu alarak...

Temel yaklaşım olarak; çevresinde bulunan bireyleri hitabet gücü, sahip olduğu bilgi ve vizyonu ile etkileyip, sürükleyen bir yapıya sahiptir. İnsanları dinler ve anlamak için özel çaba sarf eder. Çevresindeki herkesin en iyi yanlarını geliştirmelerine olanak sağlayacak olumlu değişim ve sürekli öğrenme ortamları sağlar. Sahip olduğu güçlü sosyal değerler sayesinde çevresinde yarattığı “karizma” sahip olduğu örnek kişilik ve tutarlı davranışları, diğer insanlar için etkin bir rol modeli olmasına yol açar.

LİDERLİK ÖZELLİKLERİ :

VİZYON :Uzağı görerek değişimi öngörmektir. Bu hayallerini başkalarına inandırabilmelidir.
 
RİSK ALMAK :Risk analizi yaparak , vizyonu yakalamak için cesaretle ikna edip eyleme geçmeyi başlatmaktır.Riski paylaşıp yardım edebileceklerle etkin iletişim kurulmalıdır.

SEBAT :Her aşamada meydana gelebilecek güçlükleri yılmadan yenmektir.

BÜTÜNSEL BAKIŞ :Bütünü düşünerek , parçalar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini ve sonuçlarını kestirebilmektir.

İLETİŞİM :Çok iyi bir dinleyici ve konuşmacı olmaktır. Aynı zamanda müşteriler , tedarikçiler, ilgili kuruluşlar ve toplum ile ilişkileri dengeli bir şekilde yürütmektir .

OLUMLU DÜŞÜNCE :Olumlu iseniz , etrafınız da bundan olumlu olarak etkilenecektir.

TUTARLILIK :Yarı yolda bırakmayarak , güven verebilmektir.
 
ÖĞRENMEK :Hatalardan ders çıkarmak ve sürekli araştırarak bilgi edinmektir.

PROBLEM ÇÖZMEK :Olaylar çeşitli açılardan yaklaşarak ve farklı fikirleri değerlendirerek çözüm bulabilme kabiliyet idir.

ODAKLAMAK :Önemli işleri ayırıp , öncelik koyarak sonuca gitmektir.

DELEGE ETMEK :Ayrıntılarla boğulmamak için , bazı işleri astlara inisiyatif vererek devretmektir.

KOÇLUK :Astların gelişimine katkı sağlamak ve yönlendirmektir.
 
Var olmayan kaynakları, ortaya çıkaranlar lider , olan kaynakları etkin şekilde idare edenler ise iyi yöneticilerdir.

Eğer başarılı ve güçlü insanların hayatlarına bakarsanız , onların büyük engellerle karşılaştıklarını görerek , hayrete düşersiniz. Onlar bu zorlukları yenerek , başarılı olmuşlar ve bunun kendilerine kazandırdığı özgüvenle gelecekte çok fazla başarılar kazanmışlardır.

liderlik sözlük anlamı nedir, liderlik ne demektir
Nedir, Liderlik Nedir

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kozaklı

Güzel Sözler - Resimli Sözler

haber