AnaSayfa » Nedir

İşsizlik Sigortası Nedir?

İşsizlik Sigortası Nasıl Alınır

Çağımızın en önemli sorunlarından birisi olan işsizlik, birtakım çalışma ve sosyal alanların değişmesini sağlamıştır. İşsizlik durumunda maddi sıkıntı yaşamamak için kullanılması mümkün olan yöntemlerden birisi de işsizlik sigortasıdır. 

Bir işte çalışırken, çalışanın isteği dışında gelişen olaylar sonucunda işsiz kalınması durumunda devlet kurumları tarafından ödenen sigortaya işsizlik sigortası denir. Çalışanın, yetenek, sağlık ve çalışma isteğine rağmen kendi kusurları dışında işten ayrılması söz konusu olduğunda işsizlik sigortası hakkında hak sahibi olunabilir. Bu sigorta ile işini kaybeden kişilerin hayatını devam ettirmesi için gerekli olan ve aile bireylerinin zor duruma düşmesini önleyen bir fon oluşturulur. Sigortacılık yöntemlerinin her birisi bu sistemde uygulanır. 

Sosyal devlet olma ilkesinin en önemli özelliklerinden birisi olan işsizlik sigortası ile toplumunun genel refah seviyesinin yükselmesi amaçlanır. Gelirlerin toplumda adil bir şekilde dağıtılabilmesi için ekonomik büyümeye paralel olarak işsizlik sigortası işlemeye başlar. 

Ülkelerin işsizlik karşısında bu kişilerin sorunlarını giderici ve kayıplarını tazmin edici uygulamalarda bulunması zorunludur. İşsizlik sigortası ile birlikte birçok faaliyet gerçekleşir. İşsiz kalan kişi hayatını idare ederek yeni bir iş kurabilir veya yeni bir işe başlayabilir. Bu sayede toplum içerisinde çalışan kişilerin sayısı uzun vadede devam eder ve süreklilik sağlanır. 

Toplam talep üzerinde olumlu bir etki yapan işsizlik sigortası, işsizlerin alım gücünü devam ettirdiği için bu duruma yardımcı olur ve ekonominin aksamaması sağlanır. 

İşsizlik sigortası, çalışanların bu sigortadan mahrum kalmamak için işine daha sadık olmasına yardımcı olur. Bu sayede işgücünde verimlilik artışı olur. İşgücü devri de azalır ve istikrar sağlanır. 

İşsizlerin niteliklerinin artmasına olanak sağlayan işsizlik sigortası, sistemin mali kaynaklarından dolayı çalışanlara eğitim olanağı sağlar. Bu sigorta ile kayıt dışı istihdamın önüne geçilir. Bu durum sonucunda vergi kaçakçılığı da engellenmiş olur.

İşsizlik sigortasına hak kazanan kişiler bu süre zarfında genel sağlık sigortası primlerinden yararlanabilir. Meslek geliştirme eğitimlerine de katılabilen bu kişiler, yeni iş alanlarına yönlendirilebilir. İşsizlik sigortası en fazla 300 gün en az 180 gün alınabilir.

İşsizlik Sigortası Hakkında Bilgi
Nedir, İşsizlik Sigortası Nedir?

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kozaklı

Güzel Sözler - Resimli Sözler

haber