AnaSayfa » Nasıl Kullanılır

İş Arama İzni Nasıl Kullanılır?

İş Arama İzni Nedir

İşveren ve işçi arasındaki iş sözleşmesinin feshi durumunda, işçinin yeni iş bulma sürecinde sıkıntı yaşamaması açısından bildirim süresi boyunca iş arama izni bulunur. Çalışma süresine bağlı olarak belirlenen bildirim süresi içerisinde gerek işveren tarafından sözleşmesinin feshinde gerekse işçinin istifasını yazılı olarak bildirmesi durumunda işleyen hak çalışma saatleri kapsamında iki saattir. İşveren bu hakkı işçisine vermekle yükümlüdür ve herhangi bir engellemeye gidemeyeceği gibi ücret kesintisi de yapamaz.

İş arama hakkı ihbar süresi boyunca kullanılabilecek hak olması bakımından işçinin işyerinde çalıştığı süreler, hakkın işleyeceği süre bakımından önemlidir. İhbar süresi, işçi ya da işverenin iş akdini sonlandırmadan önce birbirlerini bilgilendirmeleri gereken süredir. Bu duruma göre eğer iş akdi 6 aydan daha az bir süreyi kapsıyorsa bildirim iki hafta öncesinde yapılmalıdır. 6 ay ve 1 buçuk yıla kadar olan iş akitlerine göre bu süre dört haftalık bir süreci kapsar. 1 buçuk yıl ile 3 yıl arasında sürmüş iş akitlerinde altı hafta, 3 yıldan fazla sürmüş iş akitlerinde ise sekiz haftadır.

İş arama hakkına sahip olan işçi ihbar süresini kapsayan çalışma saatleri içerisinde 2 saatlik izin kullanabileceği gibi işçi yazılı bir talepte bulunarak iznini toplu olarak da kullanabilir. Toplu olarak kullanımın söz konusu olduğu durumlarda gün sayısı, sahip olunan ihbar süresine bağlı olarak toplu iş arama hakkının saati belirlendikten sonra günlük çalışma saatine orantılanması ile bulunur.

Bu durumda günlük bir günü 8 saat olmak üzere 6 gün çalışan bir işçi toplamda 96 saat iş arama iznine sahip olmakla birlikte gün sayısına bölündüğünde 12 günlük bir süreyi iş arama izni olarak kullanabilir. Ancak işçinin bu hakkı fesih tarihinden önce kullanması gerekir aksi durumda hak iddia edemez.

İşçinin sağlık sorunları nedeniyle iş arama izninin olduğu bildirim süreleri içerisinde rapor alması ihbar süresini kapsamaz. Bu nedenle ihbar süresinin raporda belirtilen süre kadar uzaması söz konusudur.

İşveren her koşulda işçinin bu hakkını ücret kesintisi yapmadan vermekle yükümlüdür.  Aksi durumlarında işveren işçinin çalıştığına karşılık hak ettiği ücret dışında iş arama izninde çalıştırdığı saatler için %100 zamlı olarak ücretini karşılamak zorundadır.

İş Arama İzni Nasıl Kullanılır?
Nasıl Kullanılır, İş Arama İzni Nasıl Kullanılır?

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kozaklı

Güzel Sözler - Resimli Sözler

haber