AnaSayfa » Nasıl Hesaplanır

Yıllık İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

Yıllık İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

İş Kanunu’nun 53, 54 ve 55. maddelerinde yer alan hükümler yıllık ücretli izinlerle ilgili kuralları kapsar. Bu maddelere göre işyerinde bir yılını dolduran kişiler belirlenen süreler kapsamında dinlenme ve tatil yapma hakkına sahiptir. Bağlı bulundukları işveren ile çalışma sürelerine göre izin süreleri değişmekle birlikte, en az bir yıl çalışanların 2 haftalık izin yapma hakkı mevcuttur. Bu süre, beş yıla kadar geçerli olup beş yıldan fazla on beş yıldan da az çalışanlar için 20 gün, on beş yıl dahil olmak üzere daha fazla süre çalışanlar içinse 26 gün olarak belirlenmiştir.

Çalışanlar, farklı işyerlerinde olsa bile aynı işverene bağlı olarak çalıştığı durumlarda da aynı hakka sahip olup işyerlerindeki çalışma süreleri birbirine eklenir. Çalışanların sahip olduğu yıllık ücretli izin günü süresi ilgili kanunun 55. maddesince belirlenmiştir. Yine bu maddeye bağlı olarak, iş yerinde 18 yaş ve daha küçük çalışanlar ile 50 yaş ve üzeri çalışanlar söz konusu ise yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

İşveren çalışanının hak ettiği gün sayısından daha az bir süre izin hakkı tanıyamaz. Ayrıca işverenin hak edilen izin günlerini bölmek gibi bir hakkı da bulunmaz. Ancak karşılıklı yapılan anlaşmaya bağlı olarak izin süresinin uzatılması ve izinlerden birinin 10 günü kapsayacak şekilde olması şartı ile üçe bölünmesi söz konusu olabilir.

Tüm bunlarla birlikte, çalışanın yıllık ücretli izin hakkını kullanırken gideceği mesafenin uzun olması durumunda öncesinde işverene bildirerek, 2 gün gidiş ve 2 gün dönüş olmak üzere 4 günlük ücretsiz yol izni de vardır. İşveren bu hakkı da gerektiğinde karşılamakla mükellef olup işyerinde çalışan kişilerin yıllık ücretli izinlerini göstermek ve belgelerini tutmak zorundadır. Şartlar her ne olursa olsun yer altında çalışan kişiler için yıllık ücretli izin sürelerine dörder gün eklenerek diğer çalışanlara göre daha fazla hak tanınmıştır.

İşyerinde işveren tarafından verilmiş ücretli ya da ücretsiz izinler gibi hastalık izinleri, ayrıca bunun yanında resmi tatil günleri ile hafta tatili ve genel tatil günleri yıllık ücretli izne dahil edilemez.

Yıllık İzin Süresi Hesaplama?
Nasıl Hesaplanır, Yıllık İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kozaklı

Güzel Sözler - Resimli Sözler

haber