AnaSayfa » Kaplıcalar

Kozaklı Kaplıcalarının Faydaları Nelerdir?

Kozaklı Termal kaplıcalarının faydaları nedir

KAPLICA TEDAVİSİ:

Kaplıca tedavisinin önemi, çeşitli ilaçların keşfedilip çoğaldığı günümüzde bile değerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Öyle ki, son elli yıldan bu yana pek çok devlet kaplıca tedavisini resmi olarak kabul etmiş durumdadır. Türkiye ‘de bu kurala uyarak Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında olan hastaları  icabında kaplıcalara yollamakta ve bunların tedavilerini yüklenmektedir.

Kaplıcalar genel olarak romatizma, siyatik, lumbago, kalp ve damar hastalıkları, kan düzeni, idrar zorlukları,  endokrin / hormonal bozukluklar, mide barsak hastalıkları, verem, şeker, nefes darlığı, kadın hastalıkları gibi pek çok dertlere gerçekten yararlıdır. Ancak her kaplıcanın her hastalığa iyi gelmeyeceği, hatta bazen zararlı olacağı da göz önüne alınarak yetkili doktorlardan bilgi alınması zorunludur.

Kaplıca hastanın ayağına gidemeyen bir tedavi sistemidir. Bir hastanın istediği kadar kaplıca suyunu istediği yere getirip bununla tedavi görmesine imkan yoktur. Bunun sebebi gayet basittir. Kaplıca sularında bulunan erimiş madenlerin etki yeterliliği ancak topraktan kaynadığı zamanın çerçevesi içindedir. Aradan biraz vakit geçip te  su soğuyunca bu erimiş maden tozlarının içeriği bazen değişip çözülmekte, hatta gazlar ve radyoaktivite derhal kaybolmaktadır. Neticede kaynağından başka yere götürülen kaynak suyu adi suya dönüşmektedir.

Ünlü bir Fransız hekimi “kaplıca suları canlı sulardır, yerinden alınıp başka yere götürülürse canlılıkları kalmaz” şeklinde görüş belirtmiştir.

Kaplıcalar yalnız hastalıklar veya hasta insanlar için değildir, fiziksel olarak sağlam insanlarda faydalanmalıdırlar. Bu sular belli bir takım hastalıkları iyi etmekle kalmayıp görünürde hiçbir arazı olmayan vücutlar için de sayısız faydalar sağlar. Asabı ve hatta ruhu dinlendirip zindelik ve kuvvet verir.

KAPLICA SULARININ İÇERİĞİNDE BULUNAN MADDELER

1-Radyoaktivite nedir:  Radyoaktivite; kudret verici “Enerjik” bir ilaçtır. Bir kimya tedavisi değil fizik tedavisidir. Bu müthiş kudret, vücudun hücreleri üzerinde muhtelif tesirlere maliktir. Az miktarda olursa uyarır, faaliyetlerini artırır. Çok miktarda olursa felç eder. Kaplıcalarda yalnız birinci tesir görülür. Bu nedenle radyoaktivite çıkaran cisimler ile kolit maddelere “kudret verici maddeler” denilmektedir. Bunların şifalı tesirleri serbest bıraktıkları enerjiden ileri gelir. Radon; aynı zamanda kaplıca sularındaki maddeleri iyonlaştırır. Yani onların atomlarının cüzi fertlerini elektrikle doldurur. Onları birbirinden ayrı tutar. Bu halde olan maddeleri ise, vücut kolay hazmeder. Radyum madeni hemen her yerde bir parça bulunur. Takriben bir milyon ton toprakta bir gram kadardır. Radyum madeninin durduğu yerde kendi kendine 2.500 – 3.000 senede bozunduğu (yarılandığı) belirtiliyor. Bozunmadan önce emanasyon veya radon denilen, kaplıca sularına şifa verici özelliği veren gaz çıkar. Bu gazda takriben 21 günde bozunur ve bundan da Radyum A, B, C, D ismi verilen cisimler çıkar. Radon gazı; Alfa ışığı yayar. Radyum B, C ve D cisimleri ise hem Alfa, hem Beta v hem de Gamma ışınları yayarlar. Alfa ışını Helyum atomudur. Beta ışını elektron ve menfi elektrikle yüklü bir atomdur. Gama ışını ise şimdiye kadar bilinen en büyük ışınlardan daha hızlı giden bir maddedir. Saniyede 300.000 km. hız yapar. Bu gama ışınları röntgen ışınlarına benzer. Nüfuz kudretleri röntgen ışınlarından daha fazladır. Radonun bozunmasıyla meydana çıkar. A,B,C cisimlerinin neşrettikleri kudrete “Radyoaktivite”  denir. Kimya yönünden radon atıl bir gazdır. Hiçbir kimyevi bileşime girmez. Suda erir ve en mühim özelliği, içine girdiği cisimlerde Radyoaktivite yaymasıdır.

RADONUN VÜCUTTA GEÇİRDİĞİ SAFHALAR:

Bu gaz suda erimiş olarak bulunur. Fakat uçucu bir özelliğe sahiptir. Bu sebepten ötürü kaplıca sularında bu gaz, bol miktarda bulunmaktadır. İnsanın vücuduna en çok nefes alırken, hava ile beraber girer ve hemen kana karışır. Kana karışma süresi azami 15 dakikadır. Mache’ nin tecrübelerine göre, bu gazın bulunduğu yerde; üzeri sıkı kapalı kubbeli ve radyoaktivite çıkan bir kaplıcada veya suni olarak yapılan emanatorium denilen mahallerde, bir saat kadar kalan bir kimsede kanda bulunan radon miktarı ile o mahallin havasındaki radon miktarı birbirine eşittir. Radon vücutta bozunur (yarılanır) ve Radium A, B, C cisimlerine yerini bırakır. Bunlar katı cisimlerdir. Bilhassa D, 24 senede bozunur (yarılanır), radonun bir kısmı da girdiği gibi nefesle ya da idrarla geri çıkar. Katı radium cisimleri ise dışkı ile dışarı çıkar. Deri yolu ile vücuda girmesi nadirendir.

RADYOAKTİVİTENİN İNSANA FAYDALARI

Profesör Pleiy’in kitabına göre radyoaktivitenin faydalarını şöyle sıralayabiliriz.
1.      Kalbin işlemesine, kuvvet bulmasına faydalıdır. 
2.      Vücudun bütün hücrelerinin canlılığını artırır. Onların düzenli çalışmalarını temin eder. 
3.      Yaşlıların vücudunda biriken, birçok hastalığın anası olarak bilinen ürik asidi vücuttan atar. 
4.      Hormonların faaliyetlerini kamçılar. 
5.      Mikropları öldürme özelliği vardır. 
6.      Hastalıklara karşı vücudu koruyan akyuvarları çoğaltır. 
7.      Damarları genişletir, kırmızı kan damarı tazyikini düşürür. 
8.      İdrar söktürücüdür. 
9.      Sinirler üzerine, beyin üzerine tesir ederek teskin edici, ağrı sızı giderici özelliğe sahiptir. Romatizmalarda sızı hastalıklarına iyi gelmesi bundandır. 
10.  İltihapları, şişleri giderir. Bu tesir nedeniyle müzmin kadın hastalıklarına ve kısırlığa çok iyi gelir. 
11.  Platon denilen deri üzerindeki cansız yaraları yok etmekte harikadır. 
12.  Karaciğerin çalışmasını düzenler.

KAPLICA SULARINDA BULUNAN KOLLOİTLER
Bazı maddeler bu sularda kolloit halindedir. Yani cüzi fertleri (miçel) denilen şekilde, menfi elektrikle yüklü ve mütemadiyen titrek hareket ederek sıçrarlar. Buna Brovni hareketi denir. Dr. Kopaczewski kaplıcalarda bunların olduğunu tecrübeleri ile ispat etmiştir. Dr. R. Glenard, membada ultramikroskopla kolit taneciklerini ve bunların hareketlerini görmüştür. Bunlar su içimi ile kana karışır ve sempatik sinirlerin damarlar içindeki uçlarını tespit ederek şifa veren bir tesir gösterirler. Paris Su ve İklim Tedavisi Cemiyeti’nin raporunda da bu konu geniş olarak ispatlanmıştır. Dr. Kopaczewski, kobaylar üzerinde anafilaksi deneyini yaptıktan sonra yani ölüme maruz bıraktıktan sonra, hayvanları kaplıca suyu ile kurtarıyor ve bu özelliği, suyun içindeki demir bileşimine ait kolitlere atfediyor.
Sonuç olarak; kaplıca sularında kolitler vardır ve bunlar, bu suların şifa veren tesirlerinde mühim bir vazife görür. Kolitleri de radon vücuda girdirir.

KAPLICA SULARININ ZEHİRLERDEN KORUMA ÖZELLİĞİ:
Kaplıca sularının bazı zehirlerden koruma özelliği olduğu da ortaya çıkarılmıştır. Fakat bu özellik her kaplıca suyunda yoktur. Bu özellik son seneler içinde meydana çıkmıştır. İlk defa Fransa’da Dr. Billard meydana çıkardı. Dr. Billard kobayların beher 100 gr. ağırlığına 7 mg. Sülfat Döspartein enjekte edildiğinde hayvanların öldüğünü tespit etmiştir. Halbuki 10 mg. enjekte edildiği halde hayvanların ölmediğini gözlemlemiştir. Dr. Violle normal bir su içerisine balık talaşı atmış, 24 saat sonra bu suyun içine balık koymuş ve balığın öldüğünü tespit etmiştir. Bu suya kaplıca suyu ilave etmişler ve balığın yaşadığını gözlemlemişlerdir. Bu koruyucu hassasiyetin hangi maddeye ait olduğunu araştırmışlar ve kalsiyum iyonundan ileri geldiğini ispat etmişler. Bu özellikler Kozaklı Kaplıcaları’nda  mevcuttur.

DAHA ÇOK SAĞLIKLI YAŞAMAK NASIL MÜMKÜNDÜR 
Kaplıcalar birçok hastalıkları iyi eder. Vücudun zehirlerini dışarı atar. Vücuda zindelik kazandırır. İnsan vücudunun hücreleri nazari olarak ölmezler. Onları öldüren zehirlerdir. Bu zehirler lüzumundan fazla yiyip te eritemediğimiz fazla azotlu yiyeceklerdir. Eğer insan kendini zehirlerden korur, vücudundaki biriken zehirleri çıkarmanın yolunu bulursa, muhakkak ki, daha fazla yaşar.

RADYOAKTİVİTELİ KAPLICALAR HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

A-  Doğrudan doğruya sebep üzerine tesir ederek iyi geldiği hastalıklar:

-      Gut hastalığı ve buna bağlı olarak gelişen sinir ve adale ağrıları

-      Astım denilen nefes darlığı hastalığı,

-      Genel romatizmalar hastalıklar,

-      Diabet (şeker) hastalığı), aşırı şişmanlık (obezite),

-      Lenfatizm, skofül denilen hastalıklar,

-      Akciğer veremi ve veremden ileri gelen adale hastalıkları,

-      Raşitizm denilen kemik hastalığı,

-      Siyatik

-      Sedef Hastalığı,

-      Egzamalar

B- İşlevsel olarak iyi geldiği hastalıklar:

1- Sinir sistemi hastalıkları; Nevralji, nevrit nedeni ile gelişen alt ekstremitelerdeki felçler ve sonraki evreleri.                                                                                           2- Nevrasteni,
3- Cinsel soğukluklar. Tedavinin 5 – 20. günlerine doğru, her hasta da tedavinin olumlu etkileri görülmüştür. Asabi kimselerde sinirsel yorgunluğa karşı direncinin arttığı ve hastanın iyileştiği gözlenmiştir.
4- Deri hastalıkları; egzamalar, akneler, kaşıntılar, nevrodermitler ve ayaklarda toplar damarların genişlemesinden ileri gelen yaralar, zor kapanan yaralar ve benzeri cilt rahatsızlıkları.
5- Fistüllü kemik hastalıkları,
6- Mide, barsak hastalıkları. 
7- Romatizmal kaynaklı kalp hastalıkları; kalbin iç zarının iltihabı, kalp heyecanları, çarpıntıları (kaplıca tedavisi tesiriyle, kalbin hacminin küçüldüğü görülmüştür).
8- Kırmızı kan damarı tazyikinin yüksekliği, sinirsel ve işlevsel kalp bozuklukları, siyah kan damarlarının iltihapları ve genişlemeleri,
9- Akciğer hastalıkları, burun ve arka boğaz hastalıkları, astım denilen nefes darlığı, akciğer zarının yapışmaları, müzmin gırtlak (hançere) hastalıkları ve nefes boruları iltihapları (bronşitler),
10- Kadın hastalıkları;  rahim içinin kronik iltihapları, rahim büyümesi ve rahim etrafındaki dokuların yapışması, doğum veya gonore (bel soğukluğu) neticesi olarak rahim etrafındaki organların  hastalıkları. Ayakta durmak veya bir parça yorulmak ile regl döneminin dışında da oluşan rahim ağrıları. Regl olmayan (aybaşı) veya zorlukla gören genç kızlar, kısır genç kadınlar. Liken veya yumurtalıktan ileri gelen nevraljiler.
11- İdrar yolları hastalıkları: Kronik böbrek iltihapları. Asit nedenli böbrek taşları (ürat taşları) bilhassa
Kozaklı Kaplıcaları’nda çok fayda görürler. Sızılı mesane akıntıları için tedavi merkezidir.
12- Anemi (kansızlık); 
Kozaklı Kaplıcaları’nda demir oranı fazla olduğundan kansızlığa bir kat daha iyi gelir.
13- Salgı Bezi Hastalıkları (Endokrin / Hormonal Bozukluklar); Cinsel soğukluklar, kısırlık, menapoz.

C. RADYOAKTİVİTELİ KAPLICALAR HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELMEZ:

1-Kanser: Çünkü radyumdan çıkan gaz, az miktarda uyarıcıdır, çok miktarda ise felce uğratır.  Halbuki, kaplıcalarda az miktardadır. Bu sebepten kanseri azdırır. Kanser şüphesi olanlara, kanserden ameliyat olanlara, röntgen tedavisiyle iyi olmuş hastalara iyi gelmez.
2- Henüz had şekilde gitmekte olan, ateşli kan tükürmeye hazır olan akciğer veremine iyi gelmez.
3- Gut hastalığında, had şekillerine ardı sıra nöbet gelen şekillerine gelmez.
4- Üremi oluşan kronik börek hastalarına iyi gelmez 
5- Dengesi bozulmaya başlamış, yani ayakları şişmeye başlamış olan kalp hastalıklarına iyi gelmez.

Profesör Chevalier ile arkadaşlarının bir kaplıca hakkındaki yaptıkları araştırmada, bu kaplıca gazlarının radyoaktiviteden zengin olduğunu ve bu sebepten membanın üzerinde, tam ve sıkı, kapalı gazları koklamağa mahsus bir yer yapılırsa çok daha iyi olacağını, bu gibi kaplıcaların içinde banyo yapmadan durmak bile, kaplıca tedavisinde mühim rol oynadığını yazarlar.

Kozaklı Kaplıcaları, bu hususta profesörün izah ettiği şekilde radyoaktivite yönünden zengin bir kaplıcadır. Yine, profesör ve arkadaşlarının, Paris su ve iklim cemiyetine sundukları bir raporda, yavru farelere suni olarak vitamin vermeyerek kemik hastalığına (raşitizm) uğratmışlar. Sonra bu farelere kaplıca suyu şırınga etmişler ve buharından çıkan gazlara maruz bırakmışlar ve de banyo yaptırmışlar. Sonra hayvanların kemik röntgenini çekmişler. Sonuç olarak; kaplıca suyu ve hatta gazlarının bile kemikleri kireçleştirip pekiştirdiği ve hayvanların büyümesini temin ettiği gözlenmiştir.
Dr. Delocroix dahi, radyoaktivitesi fazla olan kaplıcaların, kemik kırıklarını daha çabuk birbirine kaynatıp iyileştirdiğini bildiriyor.


KOZAKLI ; İlçenin tarihi ile ilgili yeterli ve net bilgi bulunmamaktadır. Rivayete göre 1954 yılında birbirine yakın olan Hamamorta, Buruncuk, Bağlıca ve Kozaklı köylerinin birleşmesiyle kurulmuştur. İlçede halen türbesi bulunan Kozoğlu adlı zât’ın türbe taşlarında yapılan incelemeler neticesinde, Selçuklular devrinde yaşadığı, ilçenin adının ise bu zât’tan geldiği rivayet edilmektedir. İlçede tarihi eser olarak Kozoğlu türbesi ve hamamı bulunmaktadır (Kozoğlu adlı Zat’ın kayalarla sıcak suyun etrafını çevirerek hamam yaptığı, hamamın çevre köylerin ortasında olması nedeniyle Hamamorta adını aldığı türbe taşlarındaki yazıtlardan anlaşılmaktadır). Ayrıca Nevşehir bölgesinde sıkça rastlanan yeraltı yerleşimi Kozaklı’ya yaklaşık 7 km. uzaklıktaki Kanlıca kasabasında da bulunmaktadır.

Termal Kaplıcaların Faydaları
Kaplıcalar, Kozaklı Kaplıcalarının Faydaları Nelerdir?

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Kozaklı

Güzel Sözler - Resimli Sözler

haber